Vives Brugge

Kiwanis Brugge Vives werd opgericht eind 1998 door stichtend voorzitter Joris Ryde. De club werd officiëel gecharterd op 17 mei 1999, onder peterschap van Kiwanis Brugge 1 en Kiwanis Destelbergen. “Brugge Vives” was toen de tweede Brugse Kiwanisclub , na peterclub Brugge 1. Op Vandaag zijn er nog 3 Brugse Clubs bijgekomen (damesclub Brugge Achelois, gemengde clubs Gulden Vlies en Juventa). Brugge Vives werd peterclub van Achelois en Juventa.

Vives

Juan Luis Vives was een Spaans-Joodse Bruggeling, die leefde van 1492 tot 1540. Hij verliet zijn geboorteland Spanje definitief in 1509 uit schrik voor het vervolgingsbeleid van de Inquisitie.

Vanaf 1512 tot aan zijn dood bleef hij in Brugge, dat zijn thuis werd, wonen.Hij was een bekend humanist en filosoof die correspondeerde met alle grote humanisten van zijn tijd, o.a. ook met Erasmus.Hij schreef een twintigtal boeken, met veel aandacht voor de maatschappelijke problemen uit zijn tijd.

In zijn werk “De subventione pauperum” (1526) werkte hij een concreet programma uit dat tegemoet kwam aan de bezorgdheid van de overheid om armoede en bedelarij uit te bannen.Vives was zeer vertrouwd met de Brugse situatie en stelde zijn hervormingsplannen op vanuit de realiteit van de Brugse armenzorg. Hij toonde zich een groot vernieuwer en daar waar men voorheen eerder de “armen” aanpakte, pleitte hij voor het structureel aanpakken van de armoede door het organiseren van opleidings- en tewerkstellingsprojecten door de overheid.Daarnaast pleitte hij ook voor de organisatie van een dienst die maaltijden zou rondbrengen.(Verrassend actueel toch wel.)

Deze verdienstelijke en vooraanstaande Spaans Brugse humanist kreeg te Brugge eenborstbeeld op het graspleintje achter het Gruuthuuzemuseum en de Onze Lieve Vrouwekerk.

De inhoudelijke denkbeelden van deze Brugse Humanist zijn de reden waarom Kiwanis Brugge Vives , bij de zoektocht naar een passende naam voor “VIVES” heeft gekozen. De suggestie voor deze naam kwam van Dhr. Geirnaert, stadsarchivaris van de Stad Brugge en de allereerste gastspreker in de toen kersverse nieuwe Kiwanisgroep.